Ngăn chặn XSS trong ASP.NET

Làm thế nào để ngăn chặn XSS attack trong ứng dụng trên nền tảng ASP.NET ? ASP.NET cung cấp sẵn những khả năng này và chúng ta có thể tùy biến nó theo yêu cầu của ứng dụng. Bài viết này giới thiệu các steps đảm bảo input từ người dùng là an toàn cho ứng dụng.

Read More

Domain Driven Design - resources?

Bài viết này sẽ chia sẻ thông tin các bài viết về DDD, các bạn nên xem phản hồi của cá nhân mình để tham khảo lựa chọn nên đọc bài viết / sách nào trước.

Read More

Tại sao nên sử dụng CDN?

Tăng tốc độ load của page, giảm tải & băng thông cho server, giảm số concurrent reuqests đến server là một số benifits của việc dùng CDN cho script, css, image...

Read More