Domain Driven Design - resources?

Bài viết này sẽ chia sẻ thông tin các bài viết về DDD, các bạn nên xem phản hồi của cá nhân mình để tham khảo lựa chọn nên đọc bài viết / sách nào trước.

1. Modeling Aggregates with DDD and Entity Framework

Bài viết có chứa nhiều links khác nêu chi tiết về mỗi định nghĩa, quy tắc khi thiết kế theo DDD.

References

Written on August 13, 2015